Copyright Ingrid Björne
NORSJÖ/SKELLEFTEÅ STÖVARGILLE
Nedanstående artikel var införd i "Norran" 970820 Skellefteå norra stövargille Förening på frammarsch DRÄNGSMARK (NV) Skellefteå norra stövargille bildades i april förra året och är en förening som vuxit snabbt. I dag finns 114 medlemmar, och huvuduppgiften är att tillvarata stövarjägarnas intressen. Så stark har medlemstillströmningen varit att Skellefteå norra nu faktiskt är ett av Västerbottens läns största stövargillen. Länets äldsta gille finns i Norsjö. Göte Andersson, Tällåsen, Drängsmark, och Dan Boström, Drängsmark, är ordförande respektive kassör i gillet. - Jakt och fiske är vår äldsta kultur, och i dag är det än mer viktigt att värna stövarjägarnas intressen. Mycket är på gång och det finns starka krafter i landet som vill få bort stövarjakten. Samma sak med rävjakten i England, menar de två. Utredning hotar Ett konkret hot mot den svenska stövarjakten är förslagen från ensamutredaren Ulla Pettersson, anser Göte Andersson och Dan Boström. NV har tidigare berättat om utredningen. - Ulla Pettersson vill bland annat att enskilda markägare ska kunna lyfta ur småviltsjakten från ett jaktvårdsområde. Det kan räcka med att en markägare gör så för att spoliera möjligheterna till och göra stövarjakt inom ett helt jaktvårdsområde olaglig. Det går inte att bedriva stövarjakt inom små områden. Främja avel Stövargillen är underavdelningar till Svenska stövarklubben, som i sin tur ingår i Svenska Kennelklubben. Till målsättningarna hör inte bara att tillvarata stövarjägarnas intressen utan också att väcka intresse för och främja ändamålsenlig avel av mentalt sunda stövare. Sunda hundar Skellefteå norra stövargille vill att föreningens hundar ska vara mentalt och fysiskt sunda, bildbara, rådjursrena, goda jakthundar och HD-röntgade med avseende på eventuella höftledsfel. Gillet arrangerar även lydnadsträning, dressyrkurser och utställningar och höll i lördags provsläpp med regel- och domargenomgång. Klappjakt - Till hösten har vi planerat en tvådagars klappjakt på räv i Drängsmark. Under fjolårets klappjakt sköt vi två rävar, och alla intresserade får delta, berättar Göte Andersson och fortsätter: - En viktig del i gillets verksamhet är utbildning och information. Ju mer upplysta vi är och kan om våra hundar, desto mer kan vi påverka och desto bättre hundar får vi. Vår målsättning är även tävlingar och utbyten med andra gillen. Klok och fin På våra breddgrader är stövaren den mest använda jakthunden vid drevjakt på hare och räv. - Stövaren är självständig och klok och i dag också en lugn och mycket fin familjehund. När den jagar så jagar den också självständigt. ­ Det enda sällskapet i skogen är skallet, berömmer Göte Andersson och Dan Boström. I Skellefteå norra stövargille sitter Ingrid Björne, Medle, Västerbottens första kvinnliga drevprovsdomare, med i styrelsen. Övriga i styrelsen är Kurt Långström, Skellefteå, och Ove Sjöström, Kåge. Kontaktmän finns i Byske (Lars Hedin), Fällfors (Alrik Norlund), Myckle (Jan Lindström), Ersmark (Roger Hedlund) och Boliden (David Frimodig). - Under gillets första år hade vi två hundar som gick till SM och förutom allt annat har vi också roligt och trevligt tillsammans, säger Göte Andersson och Dan Boström. Text och foto: GÖRAN ABRAMSSON
Hur det började…
Copyright I. Björne
NORSJÖ/SKELLEFTEÅ                STÖVARGILLE