Copyright Ingrid Björne
NORSJÖ/SKELLEFTEÅ STÖVARGILLE
På grund av pandemiläget blir det ingen utställning i Lycksele i år. Vi undersöker möjligheten att flytta Lyckseleutställningen till ett senare datum. Förhoppningsvis kan utställningarna i Selet 3 juli och i Gumboda 15 augusti genomföras som planerat. Vi avvaktar SKK:s rekommendationer.
UTSTÄLLNINGAR i VÄSTERBOTTEN
Utställning
Klicka på respektive logga för att se de närmaste klubbarnas utställningsprogram.
Copyright I. Björne
NORSJÖ/SKELLEFTEÅ                STÖVARGILLE
Utställning
Klicka på loggan för att läsa om exteriör- bedömning av stövare samt om rasstandard för våra stövarraser.
Klicka på respektive logga för att se de närmaste klubbarnas utställningsprogram.
På grund av pandemiläget blir det ingen utställning i Lycksele i år. Vi undersöker möjlig- heten att flytta Lyckseleutställningen till ett senare datum. Förhoppningsvis kan utställning- arna i Selet 3 juli och i Gumboda 15 augusti genomföras som planerat. Vi avvaktar SKK:s rekommendationer.